Okolí a výlety

Zámek Ratibořice

0

První písemná zpráva o existenci panského sídla a vsi v Ratibořicích pochází z roku 1388.  Jako majitel je uveden rytíř Vaněk ze Žampachu, který se psával z  Ratibořic.  Od roku 1464  patřily Ratibořice k  panství Rýzmburskému. Tvrz v Ratibořicích nebyla obývána, začala chátrat a na konci 16. století zanikla. Roku 1582 zakoupil Ratibořice i Rýzmburk rod Smiřických ze Smiřic a oba statky byly připojeny k rozsáhlému panství  Náchodskému. Po bitvě na […]

Kategorie : Okolí a výlety

Zámek Rychnov nad Kněžnou

0

Historie zámku Zámek Rychnov nad Kněžnou Dnešní vrcholně barokní podoba rychnovského zámku navazuje na starší pozdně renesanční patrový objekt a jeho raně barokní dostavbu pravděpodobně od Domenica Orsiho z druhé poloviny 17. století.           Stavebník a stavitel Hrabě František Karel Kolowrat Libštejnský vyzval v roce 1719 k přestavbě původního staršího šlechtického sídla Jana […]

Kategorie : Okolí a výlety

ZOO Dvůr Králové nad Labem

0

Historie a současnost ZOO Dvůr Králové má více než 60letou historii. Během této doby se změnila z původního malého zookoutku v jednu z největších zoologických zahrad v Česku a jednoho z nejvýznamnějších chovatelů afrických zvířat ve světě. Královédvorská zoologická zahrada vznikla na území původního soukromého parku s kopií renesančního zámku v blízkosti Vídně, kterou nechal v roce 1905 postavit továrník Richard Neumann. Po znárodnění textilního průmyslu v roce […]

Kategorie : Okolí a výlety

Obří akvárium Hradec Králové

0

NVI DŮM s Obřím akváriem v samém centru Hradce Králové má svým návštěvníkům nabídnout bezprostřední kontakt s tropickou přírodou, chvíle odpočinku a sportu. Obří akváriumŽ bylo otevřeno v roce 1998 jako první veřejné akvárium ve střední a východní evropě. Jedná se o největší sladkovodní akvárium. Jeho vznik podnítila láska k přírodě, městu Hradec Králové a […]

Kategorie : Okolí a výlety

Zámek Nové Město nad Metují

0

Od svého počátku do roku 1908 Zámek v Novém Městě nad Metují je součástí městské památkové reservace a nachází se v západním rohu náměstí. Byl postaven společně s městem, původně jako pozdně gotický hrad, který měl město chránit. Farní pamětní kniha uvádí, že základní kámen budoucího města a hradu byl položen 10. srpna roku 1501 […]

Kategorie : Okolí a výlety

Zámek Náchod

0

První zmínka o Náchodsku pochází z poloviny 11. století, kdy český kníže Vratislav II. uspořádal při svém tažení do Slezska roku 1068 na blízkém Dobeníně volbu pražského biskupa. V 11. a 12. století existovala zřejmě strážní osada v blízkosti zemské brány zvané Branka, v místě dnešního Starého Města. Samotný hrad a pravděpodobně i město Náchod založil Hron z rodu Načeraticů […]

Kategorie : Okolí a výlety

Výlety po okolí

0

Okresním městem je Náchod. Zde se tyčí, jako nepřehlédnutelná dominanta celého města, renesanční zámek s kolekcí gobelínů a rokokovým španělským sálem. V jeho divadle zněl před legendárním únosem vévodovy dcery zpěv Mozartova Dona Giovanniho (1797) a v barokní kapli nářek raněných z krvavé bitvy u Vysokova (1866). Ten romantický vojenský hřbitov, šeříkový zámecký kopec i […]

Kategorie : Okolí a výlety