ZOO Dvůr Králové nad Labem

ZOO Dvůr Králové nad Labem

0
ZOO Dvůr Králové nad Labem

Historie a současnost

ZOO Dvůr Králové má více než 60letou historii. Během této doby se změnila z původního malého zookoutku v jednu z největších zoologických zahrad v Česku a jednoho z nejvýznamnějších chovatelů afrických zvířat ve světě.

Královédvorská zoologická zahrada vznikla na území původního soukromého parku s kopií renesančního zámku v blízkosti Vídně, kterou nechal v roce 1905 postavit továrník Richard Neumann. Po znárodnění textilního průmyslu v roce 1945 vzniklo ve vile městské Vlastivědné muzeum, jehož součástí se postupně staly klece s evropskými zvířaty – základ budoucí zoo.

Zoologická zahrada byla oficiálně otevřena pro veřejnost dne 9. května 1946 na ploše pouhých 6,5 ha. Prvním správcem zoo a zároveň kustodem muzea byl v letech 1946–1953 Josef Fabián. Především v prvních desetiletích byly jednotlivé klece a výběhy stavěny svépomocí. Mezi nejvýznamnější patří adaptace původního palmového skleníku na Tropický pavilon s opicemi, ptáky a prvním královédvorským lvem nazývaným Rémus.

001_detska_hriste_u_lemura vlacek3_se_zebrou hlavni_pokladna_2 hlavni_pokladna_1 034_pavilon_selem__tygr_ussurijsky__mlade

025_pavilon_selem__vybehy_tygru_letecky 013_pavilon_selem__tygr_ussurijsky OLYMPUS DIGITAL CAMERA 008_vodni_svety 007

004_vodni_svety__tomistoma_uzkohlava 003_vodni_svety__krajta_zelena 0028_pavilon_hrosiku__hrosik_liberijsky OLYMPUS DIGITAL CAMERA vodni_svety

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. a 60. léta: Zoo se modernizuje

K významnému rozvoji zahrady došlo za Františka Císařovského (ředitelem 1956–1965). I když řada akcí byla stále prováděna svépomocí, vznikly první moderní velké pavilony (terárium, výběh ledních medvědů, pavilony šelem, pavilon pro slona aj.). Celková plocha zoo se zvětšila na 28 ha a kolekce zvířat byla rozšířena o řadu vzácných a exotických druhů. Zároveň vzrůstala i návštěvnost, která dosáhla téměř 250 tisíc osob ročně a výrazně se zvýšilo postavení ZOO Dvůr Králové mezi ostatními československými zahradami.

Africké expedice

Dalším mezníkem byla 70. léta, kdy zoo zorganizovala osm expedic do různých zemí Afriky a dovezla kolem 2 tisíc zvířat. Specializaci zahrady na africkou faunu prosadil Ing. Josef Vágner, CSc. (ředitel 1965–1983). Dovezená zvířata (především kopytníci, ale i šelmy, opice a plazi) dala základ unikátním chovům, které ze zahrady činí jedinečnou genobanku afrických kopytníků na evropském kontinentě.

Co se dá stihnout za tři roky

Významným modernizátorem a realizátorem nových expozičních trendů v zahradě byl Ing. Jiří Svoboda(ředitel 1984–6), který zahájil výstavbu expozic a výběhů imitujících přirozené prostředí, zrušil v celé zoo zábradlí a zahájil zakrývání budov a plotů palisádami a vegetací. Zahájil také výstavbu řady objektů, bez nichž by nemohlo později dojít k otevření Afrického safari pro veřejnost. To bylo poprvé představeno návštěvníkům MVDr. Pavlem Sukem (ředitel 1988–1990) 8. května 1989.

Současnost

V současné době dosahuje královédvorská zoo pod vedením ředitelky RNDr. Dany Holečkové výjimečných světových úspěchů v chovu nosorožců, žiraf, zeber, buvolů a řady druhů antilop. Počtem držených zvířat je největší zoo u nás a je jednou z nejznámějších i nejslavnějších českých zoologických zahrad. Zároveň je největším chovatelem afrických zvířat v Evropě a patří mezi nejkrásnější zoo Evropy i světa. Jako jediná v Česku nabízí v létě (od května až do konce září) Africké safari, v němž návštěvníci projíždějí ve speciálně upravených safaribusech mezi volně vypuštěnými zvířaty – kopytníky a ptáky. Od roku 2003 jezdí po safari dvouposchoďové autobusy.

Mezinárodní zoo

ZOO Dvůr Králové je členem Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZ) ustavené v roce 1990 a sdružující patnáct českých a čtyři slovenské zoo. Od roku 1997 je zoo také členem Světové asociace zoologických zahrad a akvárií (WAZA), která sdružuje asi 150 nejvýznamnějších zoologických zahrad světa. Dále jsme členem International Zoo Educators Association (IZE) sdružující vzdělávací pracovníky světových zoo. Jako jediná zoo z bývalého východního bloku máme zastoupení i ve vedení této organizace. Od roku 2010 jsme aktivním členem Euro-Asijské asociace zoologických zrahrad a akvárií (EARAZA).

ZOO Dvůr Králové se aktivně účastní Evropských záchovných programů (EEP), ve kterých je koordinován chov ohrožených druhů zvířat na evropské úrovni. Do EEP je zařazeno celkem 32 druhů savců a ptáků z naší zoo (celkem 265 kusů zvířat). Stejný počet druhů a zvířat je veden v Evropských plemenných knihách (ESB).

Zdroj: www.zoodvurkralove.cz

Kategorie : Okolí a výlety

Vložte komentář