Zámek Ratibořice

Zámek Ratibořice

0
Zámek Ratibořice

První písemná zpráva o existenci panského sídla a vsi v Ratibořicích pochází z roku 1388.  Jako majitel je uveden rytíř Vaněk ze Žampachu, který se psával z  Ratibořic.  Od roku 1464  patřily Ratibořice k  panství Rýzmburskému. Tvrz v Ratibořicích nebyla obývána, začala chátrat a na konci 16. století zanikla. Roku 1582 zakoupil Ratibořice i Rýzmburk rod Smiřických ze Smiřic a oba statky byly připojeny k rozsáhlému panství  Náchodskému. Po bitvě na Bílé Hoře získali Náchodské panství Trčkové z Lípy. Poslední český majitel, Adam Erdman Trčka z Lípy, byl zavražděn spolu se svým švagrem Albrechtem z Valdštejna v Chebu roku 1634.

Císař Ferdinand II. postoupil Náchodské panství téhož roku  Ottaviu knížeti  Piccolomini. V letech 1702 – 1708 si nechal kníže Lorenzo z Piccolomini v Ratibořicích postavit barokní zámeček, který měl sloužit jako letní a lovecké sídlo. Stavba byla vybudována podle vzoru italských letohrádků, jako takzvané „casino“.

001704-zamek-ratiborice 800px-zamek_ratiborice b1_60 ratiborice_let zamek-ratiborice

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1792 koupil Náchodské panství Petr Biron, vévoda Kuronský a Zaháňský. Po vévodově smrti v roce 1800 zdědila Náchod a Ratibořice vévodova nejstarší dcera Kateřina Frederika Vilemína Benigna vévodkyně Zaháňská, princezna Kuronská (*1781 – +1839). Krásná, bohatá a duchaplná vévodkyně si Ratibořice zvolila za své stálé letní sídlo. Zámek nechala v létech 1825 – 1826 přebudovat ve stylu klasicismu a empíru. V okolí zámku byl založen přírodně krajinářský park, postupně rozšířený na celé údolí řeky Úpy. Byl vybudován rovněž lovecký pavilon a palmový skleník. Vévodkyně na zámku hostila řadu významných osobností, například rakouského kancléře, knížete Klemense Metternicha, ruského cara Alexandera I. a v roce 1813 propůjčila ratibořický zámek k tajným jednáním o protinapoleonské koalici diplomatům Pruska, Ruska a Rakouska. Vévodkyně je též veřejnosti známa jako „paní kněžna“ z knihy české národní spisovatelky Boženy Němcové „Babička“.

Po  smrti  vévodkyně  Zaháňské  v  roce  1839  bylo  panství  prodáno  roku 1840 říšskému hraběti Octavianu z Lippe – Biesterfeldu. Roku 1842 zakoupil panství se 114 vesnicemi a městečky, řadou průmyslových závodů a zámky v Náchodě, Chvalkovicích  a Ratibořicích Jiří Vilém, říšský kníže Schaumburg – Lippe, suverénní panovník jednoho  z malých knížectví  na severu Německa. Schaumburgové nechali zámek upravit v létech 1860 – 1864 do dnešní podoby.  Členové  a  členky  rodu Schaumburg – Lippe byli svými sňatky spojeni s mnoha panovnickými dvory Evropy. Nejtěsnější svazky byly navázány s dánskou královskou rodinou. V držení rodu Schaumburg – Lippe zůstal zámek až do zestátnění v roce 1945.

Zámek a Babiččino údolí jsou navštěvovány zejména díky dílu české národní spisovatelky Boženy Němcové (1820 – 1862). Její román Babička je idealizovaným obrazem spisovatelčina dětství a raného mládí, které trávila s rodiči, sourozenci a milovanou babičkou v Ratibořicích. Kniha vypráví o životě venkovského lidu, jeho všedních starostech a radostech.

Zámek je společně s ostatními objekty v Babiččině údolí ve správě Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově.

Otevírací doba:

 

Zámek:
Leden – Březen  zámek uzavřen   v pracovních dnech lze sjednat prohlídku
pro skupinu min. 10 osob
 
Duben               10:00 – 15:00          soboty, neděle, svátky – prohlídky se konají
každou celou hodinu,
v pracovních dnech (mimo pondělí) pouze
po předchozím objednání
 
Květen              10:00 – 16:00          úterý – neděle
a Červen
Červenec          09:00 – 17:00          pondělí*– neděle
a Srpen

Září                   10:00 – 15:00          soboty, neděle, svátky,

v pracovních dnech (mimo pondělí) pouze
po předchozím objednání

Říjen                 10:00 – 15:00         soboty, neděle, svátky – prohlídky se konají

každou celou hodinu,
v pracovních dnech (mimo pondělí) pouze
po předchozím objednání

 

 

*v pondělí otevřeno od 10:00 do 16:00 – prohlídky každou celou hodinu

 

 

V měsících listopad a prosinec (mimo adventních akcí) je zámek uzavřen.

 

 

 

 

 

Mlýn a Staré bělidlo:
Duben               10:00 – 15:00           soboty, neděle, svátky,
v pracovních dnech (mimo pondělí) pouze
po předchozím objednání
 
Květen               10:00 – 16:00          úterý – neděle
Červen               10:00 – 17:00          úterý – neděle
Červenec           09:00 – 16:00          pondělí
09:00 – 17:00          úterý – neděle

Srpen                 09:00 – 16:00          pondělí

09:00 – 17:00          úterý – neděle

 

 

Září                    10:00 – 15:00          soboty, neděle, svátky,

v pracovních dnech (mimo pondělí) pouze
po předchozím objednání

Říjen                  10:00 – 15:00          soboty, neděle, svátky,

v pracovních dnech (mimo pondělí) pouze
po předchozím objednání

 

 

V měsících leden, únor, březen, listopad a prosinec (mimo adventních akcí)
jsou objekty uzavřeny.

 

 

 

 

 

 

Mandl:
Duben               11:00 a 14:00          soboty, neděle, svátky,
v pracovních dnech (mimo pondělí) pouze
po předchozím objednání
 

Květen               10:00 – 16:00          soboty, neděle, svátky,

v pracovních dnech (mimo pondělí) pouze
po předchozím objednání

 

Červen               10:00 – 17:00          soboty, neděle, svátky,

v pracovních dnech (mimo pondělí) pouze
po předchozím objednání

 

Červenec           09:00 – 17:00 úterý – neděle

a Srpen

Září                    10:00 – 15:00          soboty, neděle, svátky,

v pracovních dnech (mimo pondělí) pouze
po předchozím objednání

Říjen                  11:00 a 14:00         soboty, neděle, svátky,

v pracovních dnech (mimo pondělí) pouze
po předchozím objednání

 

 

 

V měsících leden, únor, březen, listopad a prosinec (mimo adventních akcí)
je objekt uzavřen.

 

Pro všechny objekty platí:

– zavíracím dnem je pondělí (není-li uvedeno jinak)

– polední přestávka od 12:00 do 12:30

– poslední prohlídka začíná v čase označeném jako konec otevírací doby

– mimo provozní (otevírací) dobu jsou prohlídky možné pouze po předchozí
domluvě se správou zámku a za příplatek 100% ke vstupnému, obdobně
mimo  sezonu za příplatek 200% ke vstupnému


 

 

Kategorie : Okolí a výlety

Vložte komentář